คอมมิชชั่น

เครื่องมือคำนวณค่าคอมมิชชั่นพาร์ทเนอร์

อ้างอิงจากประเภทบัญชีของลูกค้าที่จะได้รับค่าคอมมิชชั่นจากสเปรด, คอมมิชชั่นหรือทั้งสองอย่าง จะมีขั้นต่ำในการเทรดในแต่ละ pips ของออเดอร์ (Minimums Trade Points หรือ MTP) เงื่อนไข MTP ไม่สามารถใช้กับบัญชี Pro STP ได้ เราจ่ายเงินค่าคอมมิชชั่นตามที่ลูกค้าปิดคำสั่งเทรด ค่าคอมมิชชั่นพาร์ทเนอร์จะไม่ถูกสั่งจ่ายสำหรับออเดอร์ที่ส่งผลให้ยอดในบัญชีลูกค้าติดลบ

บันทึก!

ค่าคอมมิชชั่นของพาร์ทเนอร์สำหรับการปิดคำสั่งด้วยฟังก์ชั่น Close by จะคำนวณจากสเปรดในขณะเปิดคำสั่งซื้อขาย

ผลตอบแทนพาร์ทเนอร์ ค่าเสปรดจะไม่ถูกนำมาคำนวณในกรณีคำสั่งซื้อขาย ที่มีราคาเปิด และ ราคาปิด เท่ากัน

ค่าสเปรดของตลาด อาจจะแตกต่างกับค่าสเปรดในตาราง

สําหรับประเภทบัญชี Cent Pro: สำหรับ ตราสาร XAUUSD หากสเปรดตําแหน่งที่ปิด – สเปรดจากพาร์เนอร์คอมมิชชัน กว้างกว่า 15 pip (0.15) การคํานวณจะใช้ค่า pip คงที่คือ 15 pips (0.15)
สําหรับประเภทบัญชี Classic Standard: ตราสาร XAUUSDi/GOLDi หากสเปรดตําแหน่งปิด – สเปรดจากพาร์เนอร์คอมมิชชัน กว้างกว่า 21 pips (0.21) การคํานวณจะใช้ค่า pip คงที่คือ 21 pips (0.21)
สําหรับประเภทบัญชี Classic Pro: ตราสาร XAUUSD/GOLD หากสเปรดตําแหน่งปิด – สเปรดจากพาร์เนอร์คอมมิชชันกว้างกว่า 11 pips (0.11) การคํานวณจะใช้ค่า pip คงที่คือ 11 pips (0.11)

โปรดทราบ รายได้ของพาร์ทเนอร์นั้นเกิดขึ้นจากการที่แนะนำลูกค้าฝากเงินและเทรดโดยใช้เงินทุนของลูกค้าเท่านั้น ดังนั้นอัตราส่วนเครดิตจะถูกนำมาใช้ในการคำนวณ : อัตราส่วนเครดิต = (อิควิตี้ – เครดิตปัจจุบัน/โบนัส) / อิควิตี้
ค่ารีเบทค่าพาร์ทเนอร์ทั้งหมด = ค่ารีเบทค่าพาร์ทเนอร์ x อัตราส่วนเครดิต

โปรแกรมพาร์ทเนอร์ของเรา มีการบังคับใช้ค่าเฉลี่ยของสเปรดในการคำนวณค่าคอมมิชชั่น โดยค่าเฉลี่ยของสเปรดถูกกำหนดดังนี้:
ค่าเฉลี่ยของสเปรด = (Spread คำสั่งเปิด + Spread คำสั่งปิด) / 2
หมายเหตุ: เมื่อสเปรดของคำสั่งเปิดและคำสั่งปิดแตกต่างกันมากกว่า 25% เราจะใช้สูตรนี้ในการคำนวณค่าเฉลี่ยของสเปรด:
ค่าเฉลี่ยของสเปรด = (Spread ที่ต่ำกว่า + Spread ที่ต่ำกว่า * 1.25)/ 2